Aj my chceme šancu

Od začiatku programu Active Citizens Fund – Slovakia sme sa stretli s množstvom príkladov dobrej praxe a pozitívnych výsledkov z podporených projektov. My sa chceme s vami podeliť o výnimočné príbehy, ktoré zanechali stopu.

Ďalším projektom, ktorý vám v tejto mini video sérií chceme predstaviť, mal za cieľ pomôcť a podporiť mladých ľudí a deti, žijúcich a vyrastajúcich na sídlisku Luník IX v Košiciach. Občianske združenie Partnerstvo pre sociálne inovácie pomáha deťom a mládeži získať zručnosti, ktoré môžu využiť vo vzdelávaní sa ale aj v živote mimo školského prostredia.

Projekt bol podporený v 2. ale aj 3. výzve v téme Zraniteľné skupiny – malé granty.

Krátko o projekte: Deti a mladí ľudia na Luníku IX. nemajú z dôvodu sociálneho a s ním spojeného aj finančného znevýhodnenia rovnakú štartovaciu čiaru do života, vrátane vstupu a pôsobenia v školskom prostredí, v spoločnosti, čo sa odzrkadľuje na ich školskej úspešnosti, sebavedomí, životných zručnostiach, uplatnení sa na trhu práce. Cieľom projektu preto je pomôcť im byť úspešní v školskom prostredí – pravidelné doučovanie a mentoring, realizované priamo v komunite. Vzdelávanie prebieha aktívnymi metódami učenia (Hejneho metóda, interaktívne formy) so zameraním na zlepšenie ich verbálneho prejavu, predstavivosti. Ďalším zámerom projektu je sprostredkovať možnosti kultúrno-spoločenskej, osvetovej povahy, ku ktorým nemajú prístup a ktoré im pomôžu byť v lepšej interakcii s majoritnou spoločnosťou, prinesú deťom zážitky, ktoré budú pôsobiť motivačne na životné ciele a orientáciu – exkurzie, výlety. Tieto aktivity sa realizujú spoločne s deťmi a mládežou z prostredia majority.

Video si môžete pozrieť tu:

Menu