Milé grantistky a milí grantisti programu ACF

Radi by sme vám ponúkli možnosť zapojiť sa do “Active Citizens Days 2022”, série online a osobných podujatí s témou Advocacy for social inclusion: strategies and tools, osobitne venovaná pozornosť bude otázkam integrácie ľudí z prostredia migrantov a utečencov a rozvoju kapacít neziskových organizácií pôsobiacich v tejto téme.

Formát projektu zahŕňa 3 online stretnutia (úvodné zoznamovacie stretnutie už počas júna, 2 online workshopy počas septembra a vyvrcholí stretnutím účastníkov v Osle 10. – 12. októbra 2022.

Podujatie organizuje Nórsky helsinský výbor a naši kolegovia správcovia fondov ACF v Poľsku. Účasť na programe je bezplatná – všetky náklady (vrátane cesty a ubytovania v Oslo budú hradené).

“Active Citizens Days 2022” sú príležitosťou stretnúť ľudí ako ste vy z Bulharska, Chorvátska, Cypru, Česka, Estónska, Grécka, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Nórska, učiť sa jeden od druhého a diskutovať o problémoch, na ktorých pracujete, najmä v súvislosti s konkrétnymi výzvami budovania kapacít mimovládnych organizácií.

Zaujíma vás to? Neváhajte a napíšte alebo zavolajte nám, pošleme vám bližšie info! Kapacity sú obmedzené.

Kontakt: Peter Medveď, medved@ekopolis.sk, 0903521614

Menu