Terapia pôdou

Nezisková organizácia SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. pracuje prostredníctvom komunitného centra a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu už 12 rokov v sídelnej komunite na periférií mesta Prievidza. Cieľovou skupinou je  marginalizovaná rómska komunita a sociálne vylúčená skupina obyvateľov mesta.

Pracovníci organizácie sa  popri dlhodobej a intenzívnej práci s klientom zamýšľali, ako zmeniť postavenie klienta, pretože mnoho z nich nepracuje a nemá žiadne pracovné zručnosti, čiže sú dlhodobo nezamestnaní. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli využiť ich pracovný potenciál. Schopnosti a kompetencie rozšíriť o nový typ  zručností a tým zlepšiť pracovné návyky. Ich udržateľnosť a to podporiť prostredníctvom  práce s pôdou. Vzhľadom na lokalitu a priestor, ktoré nám sídlisko na Ciglianskej ceste poskytuje sme sa rozhodli  postaviť vyvýšené záhony. Postupne sme začali aktívnych vzdelávať v oblasti samozásobovania a permakultúry. Aký  význam a využitie má uvedená z činnosti pre samotného klienta, ako aj pre celú komunitu. V súčasnej dobe ekonomického nedostatku je možnosť dopestovania plodín priam ideálna a zmysluplná pre každého človeka.

V januári 2021 sme uskutočnili stretnutie so samosprávou, kde sme odprezentovali projekt a dohodli úzku spoluprácu. Od februára sme začali s dobrovoľníkmi sadiť semienka do parenísk, ktoré boli umiestnené v interiéri komunitného centra a zabezpečili sme z komunity dobrovoľníkov, ktorí sa o priesady starali. V apríli sme v exteriéri sídliska blízko komunitného centra  začali stavať vyvýšené záhony. Od apríla do septembra odborná lektorka  pre dobrovoľníkov realizovala odborné besedy témy samozásobovania. Učili sme obyvateľov prírodnému spôsobu pestovania rastlín a princípy permakultúry. Od mája sme začali sadiť zeleninu a priesady. Klienti zabezpečovali  ranné zalievanie, pletie, prekyprenie pôdy a odstraňovanie buriny. V júli, auguste, septembri tak ako postupne  zelenina dozrievala sme uskutočnili zber plodov, ktoré sme následne zúžitkovali v komunitnom centre pri ďalšej pracovnej činnosti. Odmenou bola bohatá úroda rajčín, cukety, tekvice, kalerábu, reďkoviek, mrkvy, petržlenovej vňate. Z byliniek, pažítka, medovka a mäta. Určili sme aj spravodlivý spôsob rozdelenia úrody medzi dobrovoľníkov, ktorí pomáhali pri realizácií projektu. V jesenných mesiacoch sme ešte  nasadili cesnak a cibuľky kvetov. Vyvýšené záhony sme následne pohnojili, zazimovali a pripravili sme ich na ďalší rok.

Cieľom projektu bolo, aby sa rómska komunita naučila pracovať napr. v poľnohospodárstve. Mladým dospelým poukázať, ako je dôležité poznať prírodu, ekológiu, naučiť sa nasadiť a vypestovať niečo sám a tak dosiahnuť samozásobovanie a dopestovať si vlastné plodiny, i keď bývajú na sídlisku kde nemajú svoje vlastné záhrady. Manuálnou prácou mali prítomní vyplnený voľný čas  a boli motivovaní, že sa niečo nové naučia. Uskutočnenou aktivitou sa spája  viacero výchovno – vzdelávacích aspektov, ako výchova prostredím, výchova prácou, podpora manuálnej zručnosti, ergoterapia, vzdelávanie v oblasti permakultúry, motivácia v oblasti podpory pracovných návykov, rehabilitačná činnosť, podpora pri hľadaní vhodnej pracovnej pozície v záhradkárstve a v poľnohospodárstve.

Situácia na segregovanom sídlisku sa po realizácií pilotného projektu zlepšila. Obyvatelia  mali vyplnený voľný čas. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania sa učili princípom permakultúry, porozumieť procesom vývoja a kolobehu v prírode a dozrievaniu plodín. Z hľadiska dlhodobého vývoja vnímame hlavne to,  že vyvýšené záhony sú už postavené a  trvácne. Sami obyvatelia sídliska prejavili záujem a prišli s požiadavkou, či by oni sami nemohli mať v budúcom roku na starosti a v patronáte 4-5 záhonov, o ktoré by sa starali len oni. S touto požiadavkou sme samozrejme súhlasili. Pozitívne výsledky projektu sa dostavili aj pravidelným pôsobením výchovného pracovníka, ktorý sa venoval klientom bez vekového ohraničenia a rozprával sa s nimi.  Venoval sa  stálemu oslovovaniu detí a mladých dospelých, aby rastlinky počas večerných hodín a počas víkendu nepoškodzovali a neničili.. Zároveň im vysvetľoval hodnotu takto dopestovanej zeleniny, ktorá má veľa vitamínov. Zároveň ich usmerňoval, aby vedeli kedy sú plody už zrelé a kedy je potrebné zeleninu odtrhnúť. Zároveň motivoval všetkých prítomných, ako sa dá dopestovaná zelenina vhodne spracovať a zúžitkovať. Aktívne zapojenie obyvateľov do verejného diania, ich motivácia k vzájomnej spolupráci,  k zvýšeniu povedomia o ochrane životného prostredia. Využitie terapeutického pôsobenia – práca s pôdou a eliminovanie negatívnych emócií. Celou aktivitou sa posilnila lokálna občianska spoločnosť. Pomohlo sa zlepšiť postavenia zraniteľných skupín, ktoré  sú v našej spoločnosti vystavené sociálnej izolácii a rôznym formám diskriminácie. Ich prístup k informáciám, na pracovný trh, k vzdelávaniu a kultúre a tiež účasti na rozhodovaní je nedostačujúci. Projekt „Terapia pôdou“ bola novou príležitosťou pre obyvateľov žijúcich na segregovanom sídlisku, aby si svojpomocne vytvorili príjemné bývanie, ktoré im bude prinášať úžitok, a poniektorí získali prácu v poľnohospodárstve.

 

Top moment z projektu

Na záver vegetačného obdobia sme dňa 2.9. 2021 usporiadali  podujatie Slávnostný deň s názvom „Komu sa nelení, tomu sa zelení“, na ktorý boli pozvaní zástupcovia samosprávy. Išlo o oslavu pri zbere úrody, ktorá bola zasadená vo vyvýšených záhonoch. Predstavitelia mesta a pozvaní hostia pozitívne zhodnotili našu prácu a úspešnú prácu komunity pri starostlivosti o vyvýšené záhony. Na záver projektu sme spracovali brožúrku s názvom Pestovanie rastlín prírodným spôsobom „Ako pestovať, aby nám to bolo radosťou“. Túto publikáciu budeme potrebovať na budúci rok.   Rozhodli sme sa, že od začiatku budúceho roka budeme realizovať teoretické edukačné aktivity zamerané na oblasť permakultúry a samozásobovania. Brožúrka nám zároveň pomôže  dovzdelávať sa v tejto oblasti, aby sme boli viac informovaní o všetkých princípoch, ktoré môžeme uplatniť pri starostlivosti o rastliny v komunitnej záhrade.

Menu