Tak ako my to nenakreslí nik

Ľudia s mentálnym postihnutím sú jednou zo skupín obyvateľstva s najnižšou kvalitou života. Sú odkázaní na solidaritu spoločnosti. V závislosti od stupňa postihnutia potrebujú rôzny stupeň pomoci, od malej podpory až po celkovú opateru. V dôsledku znížených intelektových schopností majú problémy nielen vo vnímaní, porozumení a učení, ale aj v adaptívnom správaní. Kvalita ich života a napĺňanie akýchkoľvek práv, vrátane práva pracovať, sa odvíja od vyspelosti spoločnosti, v ktorej žijú.

Umenie predstavuje prirodzený spôsob sebavyjadrenia a osobnostného rozvoja. Preto sme sa rozhodli zamerať na výtvarnú záľubu našich kamarátov s mentálnym postihnutím a založili sme kreatívnu značku Hento Toto. Jej základom je spolupráca našich kresličov s profesionálnymi umelcami a študentmi (Collaborative Art), ktorí spolu pracujú na rôznych produktoch, ktoré sa následne predávajú v predajniach na Slovensku a v Čechách. Vďaka pravidelným tvorivým stretnutiam, výtvarným workshopom, ale aj výletom za umením sa naši kresliči osobnostne a umelecky rozvíjajú a čo je veľmi dôležité sú ako právoplatní členovia pracovného tímu zapojení do celého výrobno-predajného procesu.

-povedal o Hento Toto kreslič Lukáš.

Vďaka podpore Programu ACF – Slovakia môžeme zo značky Hento Toto budovať inovatívny model pracovnej a sociálnej inklúzie ľudí s mentálnym postihnutím (kresličov) s cieľom premeniť ich umeleckú záľubu na prácu. Podarilo sa nám rozšíriť portfólio produktov, nadviazať spoluprácu s rôznymi osobnosťami umeleckého sveta a s novými predajňami. Významnou projektovou aktivitou bolo pre nás zorganizovanie výstavy v Pistoriho paláci v Bratislave, na ktorej sme prvýkrát predstavili našich kresličov laickej i odbornej verejnosti.

Z veľkého množstva ľudí na vernisáži sme neboli nadšení len my, ale aj samotní prenajímatelia výstavných priestorov. Tak veľmi veľa ľudí na vernisáži už dávno nebolo. Ľudia sa nezmestili do sály.

 

– takto vnímala výstavu kreslička Lucinka.

Menu