Projekt, ktorý prepája aktívnych občanov naprieč Slovenskom

Bystriny sú prevažne mladý, dynamický tím ľudí, ktorí majú ozajstnú vášeň pre to, čo robia a záleží im na tom, aby sme žili v lepšej krajine. „Je mi cťou môcť pracovať s takými ľuďmi a cítiť ich ťah na bránu, dobro, ochotu sa rozdať pre iných“ píše Zuzana Wienk. Najbližší tím tvorí desať ľudí, ktorí sa starajú o komunitu, vzdelávanie, podujatia, dobrovoľníkov, marketing, grafiku PR a redakciu a množstvo spolupracovníkov a expertov, bez ktorých by naše služby neboli také, aké sú.

Po celom Slovensku je množstvo aktívnych ľudí, ktorí zlepšujú svoje okolie, komunitu alebo nejakú verejnú oblasť. Často sa však cítia osamotení a preťažení, nemajú sa kam obrátiť o pomoc. Často sú vo svojich prostrediach nepohodlnými inovátormi alebo provokatérmi. Zopár kľúčových momentov našej histórie ukázalo, aké je dôležité, aby sa takí aktívni ľudia vedeli spojiť, vydržať, inšpirovať iných. Neexistovala však sieť, ktorá by ich prepájala bez ohľadu na vek, región, tému alebo to, či sú formálne zakotvení alebo len dočasná verejno-prospešná kampaň.

Cieľom Bystrín je preto vytvoriť takúto sieť, či komunitu, ktorá prepája aktívnych ľudí po celom Slovensku a pomáha im nájsť odbornú pomoc, podporu a inšpiráciu, aby boli spolu silnejší. Tak dokážu meniť celé Slovensko. Preto je aj našim ústredným mottom:

Vytvárame komunitu a infraštruktúru pre vzájomnú spoluprácu. Pomocou sociálnych sietí a online platformy umožňujeme členom komunity – či už aktívnym občianskym skupinám alebo expertným dobrovoľníkom – sa rýchlo nájsť a prepojiť, zverejniť volanie o pomoc či radu a rýchlo ju získať, keď je to najviac potrebné. Zároveň organizujeme komunitné stretnutia pre networking a vzájomné učenie sa, rôzne formy vzdelávania a tréningov, strategický mentoring šitý na mieru. Snažíme sa o šikovných ľuďoch a ich úspechoch písať, hovoriť, organizovať verejné eventy, aby úspech a príklad takých ľudí inšpiroval aj tých, ktorí si pred tým netrúfli niečo vo svojom okolí zmeniť. Aby spoločne ukázali, že sa to dá, nech máte akýkoľvek vek, vzdelanie, či pôvod.

Našimi cieľovými skupinami sú široko povedané aktívni občania – tí, ktorí robia svoje okolie lepším. Je nám jedno, či ide o individuálneho lídra s nápadom, ktorý dokáže spájať svoje okolie, občanov, ktorí sa spojili na rok, aby obránili park, les, či školu alebo neziskovú organizáciu, ktorá na niečom pracuje dlhé roky. Na druhej strane práve títo ľudia potrebujú oporu, preto sa snažíme nájsť a spájať dobrovoľníkov a expertov s ochotou im pomôcť, či poradiť.

Počas realizácie projektu sa nám podarilo do siete prepojiť 27 iniciatív, 131 dobrovoľníkov, poskytnúť im 121 užitočných prepojení, 82 mentorských a tréningových hodín a usporiadať 21 eventov a konferencií. Veľmi sa tešíme synergiám, ktoré sa postupne tvoria a prepojeniam v komunite. Napríklad počiatočná návšteva podnikateľky a členky našej Správnej rady Lucie Paškovej na jednom komunitnom stretnutí Bystrín, kde jednorazovo radila našim iniciatívam, ako účinnejšie komunikovať s podnikateľmi, potom viedla k niekoľkým bližším spoluprácam a najnovšie aj k tomu, že sa stala investorkou unikátneho ubytovania na prenájom v rožňavskom kláštore – jednej z našich iniciatív. Práve tento byt poskytne Kláštoru zdroj príjmov, ktorý bude udržateľný a umožní im podporovať verejné koncerty, debaty, kultúrne podujatia.

 

Povedali o ACF – Slovakia

Program ACF je pre nás veľmi dôležitý, pomáha nám diverzifikovať zdroje, stabilizovať sa a rozvíjať. V situácii, keď nie je ľahké nájsť podporu pre neziskové projekty, je program ACF dôležitým prvkom v neziskovom sektore a jeho zameranie na podporu hlbších, systematických zmien a vnútorného zosilnenia organizácii, je veľmi dôležitou prioritou v celom regióne. 

Menu