Projekt, ktorý pomáha pomáhať

Darcovský systém DARUJME.sk vznikol v roku 2012 v neziskovej organizácií Centrum pre filantropiu. V tom čase sme vnímali, že ľudia čoraz viac nakupujú na internete a zdalo sa nám logické, že keď si na to zvyknú, bude pre nich prirodzené darovať online tam, kde je to potrebné. O tom, že financie na verejnoprospešnú činnosť je možné získať nielen z grantov alebo zbierkou cez pokladničky, sme však museli presvedčiť aj mimovládne organizácie na Slovensku. Postupne sa nám to, aj vďaka pár odvážnym organizáciám darilo. Počet vyzbieraných darov pomaly rástol a aj darcovia sa učili dôverovať tomuto spôsobu darovania.

Vývoj na internete ide míľovými krokmi. V roku 2019 sme už vedeli, že aj keď v DARUJME.sk bolo v tom čase zaregistrovaných 370 organizácií, ktoré spolu získali za 7 rokov takmer 3 milióny Eur, bez vážnej aktualizácie tohto nástroja, bude postupne stagnovať. Videli sme, že systém funguje, má zmysel, ale musí sa hýbať s dobou. Výzva z programu Active Citizens Fund na strategické granty v téme Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti nás postrčila k hlbšiemu plánovaniu rozvoja našej služby pre mimovládne organizácie – bola to príležitosť dobre si premyslieť kam sa chceme posunúť a  čo musíme pre to urobiť.

Získanie grantu zafungovalo u nás doslova ako akcelerátor zmien.

Zrazu sme sa mohli odpútať od získavania zdrojov na prevádzku a mohli sme sa plne sústrediť na rozvoj. Namiesto kozmetických úprav, ktoré by stačili len na čas, sme sa od nuly pustili do budovania úplne nového DARUJME.sk postaveného na najvýkonnejších technológiách s potenciálom na ďalší prirodzený rast. S programátormi sme vyše roka pracovali na tom, aby sme organizáciám priniesli čo najjednoduchší spôsob získavania darov, ale tak, aby sa v ňom našli malé mimovládky, ktoré si chcú vytvoriť darovaciu stránku za 5 minút, a aby poskytol aj všetky sofistikované postupy pre veľké organizácie, ktoré pracujú s tisíckami darcov. Mysleli sme aj na darcu, na to, aby darovanie bolo na tri kliky, pretože v jednoduchosti tohto procesu je jeho krása.

A do toho prišla korona. Ulice sa vyľudnili, kto mohol, zavrel sa doma. Tí najzraniteľnejší však často nemali kam ísť, pomoc potrebovali aj naďalej. Vtedy sme zaznamenali obrovskú vlnu solidarity práve cez internet – organizácie oslovili darcov, aby im pomohli svojimi darmi cez internet aj naďalej pomáhať alebo aby im pomohli prežiť lockdown, nech môžu pomáhať aj potom. Do DARUJME.sk sa začali registrovať organizácie, ktoré dovtedy individuálnych darcov oslovovali skôr osobne. Zbierky z ulíc sa presunuli na darovacie stránky na internete. Mnohí darcovia si nastavili pravidelné dary, aby si organizácie vedeli lepšie plánovať svoju činnosť. Bez jednoduchého systému na darovanie cez internet by sa peniaze nedostali tam, kde ich práve nutne potrebovali.

Korona nám skomplikovala dlhodobý vzdelávací program pre fundraisorov, ktorý sme pripravovali v spolupráci so spoločnosťou United Brand Advisors a nórskou organizáciou Norsensus MediaForum.  Pôvodne plánované osobné workshopy sme museli presunúť do online priestoru. Pripravili sme sériu ôsmych workshopov pod názvom „Fundraising Meets Marketing“, kde sa mohli účastníci dozvedieť viac o marketingu a komunikácii ako efektívnych nástrojoch na získavanie a udržanie individuálnych darcov. Workshopy viedli skúsení lektori z biznis aj neziskového sektora a aj keď sme sa s účastníkmi nestretli osobne, internet nám aspoň umožnil prizvať väčšiu skupinu záujemcov o vzdelávanie.

Čo na to účastníci vzdelávacieho programu?

„Celkovo bola celá táto iniciatíva skvelá, ďakujem, že ste to zorganizovali a priviedli také množstvo speakrov, ktorých si mohlo vypočuť skutočne veľa ľudí z neziskového sektora.“

„Ďakujem za to, že ste toto vzdelávanie zorganizovali a vďaka aj za to, čo robíte a ako tu pre nás ako organizácie ste aj v rámci bežného servisu, aj prípadných ďalších otázok a konzultácii“.

 

V čase písania žiadosti o grant sme už mali k dispozícii nástroj na vytváranie darcovských výziev, ale nedarilo sa nám presviedčať organizácie, aby ho začali využívať. Vďaka grantu a spolupráci s nórskou partnerskou organizáciu Norsensus MediaForum sme pripravili informačnú kampaň o výzvach – a aj vďaka nej boli vytvorené už stovky darcovských výziev, v ktorých najvernejší fanúšikovia organizácie oslovujú svojich priateľov, aby darovali mimovládnej organizácii a podporili tak jej činnosť.  Ambasádori organizácií však nepriniesli organizáciám len viac než pár stotisíc Eur, ale hlavne šíria informácie o činnosti organizácií a rozširujú ich základňu darcov.

 

V čase písania žiadosti o grant z programu ACF získali organizácie cez DARUJME.sk takmer 3 milióny. V čase písania tohto blogu to už bolo vyše 10 miliónov Eur. DARUJME.sk dnes pomáha mimovládnym organizáciám získavať financie na svoju činnosť, umožňuje darcom jednoducho a bezpečne darovať na tému, ktorá je ich srdcu blízka a v neposlednom rade pomáha rozvíjať darcovstvo na Slovensku.

Zuzana Behríková – manažérka DARUJME.sk

Menu