OTVOR DVOR

Piaty vianočný príbeh – OTVOR DVOR

23.12.2020

Rok 2020 nebol ľahký pre nikoho z nás, pandémia koronavírusu nás skúšala na každom kroku a v každej oblasti života. Pocítili sme však aj väčšiu potrebu pomoci a súdržnosti medzi ľuďmi, ktorí dokazovali, že podpora dobrých vecí je podstatná aj dnes. Vieme, že sa naše bytie, ani fungovanie nezastavilo, že sme vynaložením množstva sily stavali každým dňom na vlastné nohy. Vieme tiež, že dobro v ľuďoch stále existuje a prejavuje sa v malých či veľkých skutkoch. O tom sa presvedčilo aj občianske združenie OTVOR DVOR, keď potrebovali do kultúrno-kreatívneho centra Kláštor kotolňu, aby mohli fungovať po celý rok.

Ako uviedli na Facebooku:

„Stala sa nám takáto vec: V Kláštore potrebujeme kotolňu, a tak sme poprosili dobrých, šikovných kamarátov a kamarátky, či by nám s tým nepomohli. No a pomohli.“

Najprv založili účet na darujme.sk, kde im postupne ľudia prispievali. Zbierku na kotolňu podporili napríklad aj Maroš Kemény, Zuzana Wienk, Norbert Werner, Ľudmila Kolesárová, Milan Zvada, Vlado Ondrejovič, Michal Augustovič, Peter Palgut, Patrik Milata, Lucia Pašková, Erik Šille, Dávid Raška, Michal Havran a Barbara Gindlová formou krátkych videí, v ktorých vyzývali k podpore dobrej veci. Následne, Erik Šille vytvoril grafiku Kláštora a výťažok z predaja venoval na kotolňu. Za 14 dní bola grafika hotová, vytlačená. Príbeh však ešte nekončí.

Zdroj: Facebook Kultúrno – kreatívne centrum Kláštor

Šikovní Martin Lipták a Andrej Sarvaš z Čiernych dier spropagovali prosbu na ich Instagrame, potom vydražili vytlačenú, no dosiaľ nepredávanú grafiku Daniely Olejníkovej a nakoniec, ako ďalší vklad do zbierky, v priebehu 15 minút predali 200 kusov čerstvej grafiky Kláštora od Erika Šilleho. Toto všetko, príspevky ľudí z celého Slovenska, umelci, organizácie sa spojili a pomohli vyzbierať dostatok finančných prostriedkov na kotolňu.

Dnes sa už vďaka skvelým ľuďom tešia z nového priestoru kníhkupectva Artforum, ktoré (za priaznivých okolností) môže navštíviť každý, kto zavíta do Rožňavy a ako bonus si môže dať výbornú kávu v kaviarni a pokecať si s tými, ktorí za Kláštorom stoja. Určite Vám radi predstavia všetky priestory a porozprávajú príbeh vzniku niečoho úžasného na takmer zabudnutom Gemeri.

Stručne o občianskom združení OTVOR DVOR

Občianske druženie bolo založené v roku 2012 s cieľom vstupovať do verejného priestoru Rožňavy. Prvé roky to bolo formou nízkonákladových aktivít ako dobrovoľnícka práca pre iné o. z. (stavba psích búd pre Život je pes), organizovanie Malého gemerského trhu, premietanie klubových filmov a spoluorganizovanie cyklu výstav výtvarníkov Rožňavské radiály. Po realizovaní projektu Pósch revital, kde občianske združenie čiastočne zrevitalizovalo park Póschova záhrada, v novembri 2016 zobralo do dlhodobého nájmu (20 rokov) od rožňavskej samosprávy budovu bývalého františkánskeho kláštora, ktorú postupne pretvára do podoby Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor. Aktivity združenia sa zameriavajú na prirodzené aktivizovanie rôznych komunít v meste prostredníctvom (spolu)organizovania kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít. Snaží sa prepájať ľudí v meste s konkrétnymi mestskými priestormi, s cieľom vytvárať medzi nimi trvácne prepojenia a vytvárať tak zároveň priestor na rôzne formy participácie a občianskej angažovanosti.

Zdroj: Facebook Kultúrno – kreatívne centrum Kláštor

Projekt Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie a projket CO3 – co-exist, co-work, co-operate v programe ACF-Slovakia

Občianske združenie OTVOR DVOR má aktuálne v programe ACF-Slovakia jeden ukončený a jeden prebiehajúci projekt.

Ukončený je projekt Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie, ktorej cieľom bolo vytvorenie regionálneho co-workingového centra v Kultúrno-kreatívnom centre Kláštor (Rožňava), pozostávajúce z úpravy konkrétneho priestoru a spustenia úvodných vzdelávacích aktivít a podporných podujatí s partnerskou organizáciou, ktoré zabezpečia dlhodobú udržateľnosť celého projektu – vytvorenie a stabilizovanie odborného zázemia pre organizovanie sa občiansky aktívnych jednotlivcov, mladých ľudí, neformálne skupiny a združenia a organizovanie informačných a vzdelávacích podujatí pre nich. V projekte sa podarilo zrekonštruovať priestory pre co-working, a tieto priestory vybaviť nábytkom, IT technikou a ďalším príslušenstvom nevyhnutným pre jeho fungovanie. Všetko sa dialo v spolupráci s nórskym partnerom Bjerkaker Learning Lab – ktorý v projekte plnil funkciu mentora, ktorého úlohou bolo dozerať nad správnym nastavením všetkých procesov spojených s manažmentom, komunikáciou s verejnosťou, a pod. Okrem samotného vzniku a rozbehnutia činnosti co-workingového priestoru sa v rámci projektu podarilo zorganizovať množstvo kultúrnych a vzdelávacích podujatí, vďaka ktorým občianske združenie výraznou mierou prispelo k rozhýbaniu miestnej komunity, aktivizovalo občanov a odovzdávalo informáciu o možnostiach pôsobenia a spolupráce v co-workingovom priestore.

Aktuálnym, prebiehajúcim projektom je CO3 – co-exist, co-work, co-operate, ktorý sa zameriava na vytvorenie priestoru pre ďalšie dlhodobé a kontinuálne aktivity v už existujúcom co-workingovom centre, ktoré vďaka ubytovacím kapacitám umožní realizovať projekty s účasťou partnerov zo vzdialenejších častí regiónu a efektívne využiť možnosti ich sieťovania. Multimediálne štúdio zabezpečí dôležitú službu pre užívateľov co-workingu na úrovni tvorby a spracúvania video a grafických materiálov s cieľom zlepšiť komunikáciu s verejnosťou a teda aj propagáciu svojich aktivít.

Menu