Na koni – hravo a zdravo

Od ukončenia projektu už ubehol nejaký čas, ale my si s vďakou spomíname na všetky krásne okamihy. Celé to začalo v podstate neplánovane. V našom občianskom združení VOLTILAND Košice sa venujeme trénovaniu voltíže – gymnastike na koni, pohybovej prípravke pre tých najmenších a výuke klasickej jazdy na koni. Sme s manželom jedni z tých, pre ktorých sú kone celoživotnou záležitosťou.

Keď sme sa dozvedeli a grantovom programe ACF-Slovakia, rozmýšľali sme, ako by sme mohli svojou troškou prispieť k niečomu dobrému. Rozhodli sme sa ponúknuť deťom z marginalizovaných skupín možnosť okúsiť krásu jazdeckého športu. Z vlastnej skúsenosti vieme, že tento šport má okrem fyzického aspektu mnoho ďalších výhod, pozitívne pôsobí na psychiku a rozvoj osobnosti a prinesie zážitky, ktoré si deti ponesú ešte dlho po skončení kurzu. Verili sme, že náš plán má zmysel. V spolupráci so sociálnymi pracovníkmi Arcidiecéznej charity v Košickej Novej Vsi sme vybrali skupinu 20 detí, ktoré absolvovali 6 mesačný kurz voltížnej prípravky na koni. Deti z rodín, ktoré sú klientmi krízového centra, sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii. Rodiny sa často potýkajú so slabým ekonomickým zázemím, a preto je pre rodičov náročné zabezpečiť deťom rôznorodé voľnočasové aktivity. Práve preto sme sa rozhodli poskytnúť deťom možnosť v rámci kurzu zlepšiť fyzickú kondíciu a naučiť ich nové zručnosti, ktoré im môžu byť prospešné aj do budúcna.  Deti navštevovali ranč v Janovíku dva krát do týždňa, pričom okrem samotného cvičenia si osvojovali aj základné zručnosti a vedomosti o starostlivosti o kone.  Kurz ukončili verejným vystúpením. Za prítomnosti rodičov a starých rodičov si deti medzi sebov zasúťažili. Ich výkony posudzovali aktívne reprezentantky vo voltíži a ich výkony veľmi ocenili.

Za projekt sme dokonca vyhrali súťaž Klubu fair play Slovenského olympijského a športového výboru „Šport je šanca“. Toto uznanie si veľmi vážime. Po ocenenie sme si boli na Gala večeri SOŠV v Martine spolu s dvoma účastníčkami kurzu, čo bol pre dievčatá ďalší neopakovateľný zážitok.

Môj manžel Martin Necela, dlhoročný tréner jazdectva, úspešný reprezentant Slovenska na svetových a európskych šampionátoch, niekoľkonásobný majster SR o svojich skúsenostiach s deťmi a dojmoch, ktoré vďaka projektu získal povedal:

„Do projektu sme šli plní nadšenia, ale aj obáv, keďže to bol pre nás prvý projekt takéhoto typu a chýbala nám skúsenosť s prácou s rómskym etnikom. Projekt však bol pre nás úžasnou skúsenosťou a deti nám svojim prístupom nad očakávania vrátili naše úsilie. Od tých najmenších 6 ročných, až po 15 ročné slečny, všetci boli vždy snaživí, pracovití a disciplinovaní. Už po prvých stretnutiach opadlo napätie a začala zábava. Stretnutia sme si spolu užívali a vybudovali sme si pekné vzťahy. Tieto deti žijú naozaj vo veľmi ťažkých podmienkach, chýbajú im možnosti, ktoré my pokladáme za úplne bežné a samozrejmé. Na vlastnej skúsenosti sme sa utvrdili, že má veľký význam realizovať podobné projekty, aby mohli športovať deti, ktorým by to inak nebolo dopriate. Sú totiž, ak im niekto dá svoju pozornosť a čas, neskutočne snaživé a veľa z nich ma fyzické predpoklady, aby v športe boli úspešné. Boli by sme prekvapení, koľko skvelých športovcov by sme našli medzi deťmi v marginalizovaných skupinách… Aj samotné preberanie ocenenia bolo silným zážitkom pre dievčatá, keďže boli prvýkrát v takom hoteli, v bazéne, na takej slávnosti a ešte silnejší pre nás, ktorí to berieme ako bežnú vec a takto sme mali možnosť si pripomenúť, že sú medzi nami deti, ktoré žijú úplne inak. Veľmi radi by sme v práci s deťmi pokračovali, momentálne sa ale boríme so získaním finančných prostriedkov. S deťmi sme v kontakte a aj oni stále vyjadrujú túžbu pokračovať v začatej práci.”

Pre nás bol projekt veľmi obohacujúci a ďakujeme programu ACF-Slovakia a ľuďom, ktorí nám dali dôveru a podporili náš nápad za túto možnosť. Ak sa nám podarí získať financie, určite budeme v podobných aktivitách s chuťou pokračovať.

autorka článku je Slavomíra Necelová

Menu