Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu

Od 1. júla 2020 čelí Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania 19-mesačnej ceste na vlastnom rozvoji pri podpore škôl na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu – od vzdelávania a poradenstva k tréningu trénerov, pilotovaní nových vzdelávacích programov a metód, až po sieťovanie inkluzívnych organizácii v školstve a vytváraní politiky v národnej Stratégii inkluzívneho vzdelávania. Nová moderná organizácia postavená na troch pilieroch – advokácia, osveta a vzdelávanie, prináša vďaka štedrej podpore programu Active Citizens Fund – Slovakia strechu a domov pre mimoriadne dôležitú tému inkluzívneho vzdelávania na Slovensku.

O projekte

Projekt Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu buduje Centrum, ktoré má za úlohu poskytovať vzdelávanie a podporu najmä učiteľom, asistentom, školským podporným tímom a asistenciu školám a samosprávam pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania. Skúsenosti z praxe sa môžu následne využiť na úrovni národných politík v spolupráci s Koalíciou za spoločné vzdelávanie (Inklukoalícia) ako partner pri tvorbe národnej Stratégie inkluzívneho vzdelávania, čím projekt prispeje aj k tvorbe vhodného prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti, pôsobiace v tejto oblasti. Naše Inklucentrum žije kultúrou transparentnosti, otvorenosti a ľudskosti, ktorou veríme, že budeme príkladom aj pre ďalšie organizácie v školskom sektore aj mimo neho. Združujeme expertov v téme, ktorí sa podieľajú na nastavovaní národného systému. Sme prizývaní k všetkým významným zmenám v tejto oblasti na národnej i medzinárodnej úrovni.

Vzdelávanie učiteľov v online priestore

Sme nesmierne vďační, že sa nám v napĺňaní našich cieľov, vďaka Active citizens fund darí. Počas pandémie Covid sme sa prispôsobili zmene situácii v spoločnosti a promtne sme rozbehli online vzdelávanie dospelých. Náš lektorský tím sa v tom čase rýchlo prekvalifikoval na lektorov v online priestore. A i keď táto predstava – byť s účastníkmi cez neosobný online svet – bola pre nich spočiatku ťažká, novej situácii sa prispôsobili rýchlo a s mimoriadnym úspechom. Kvalitné vzdelávanie od odborníkov z praxe sme tak mohli poskytnúť až 1432 pedagógom a odborným zamestnancom škôl zo všetkých kútov Slovenska. Tí sa len za 7 mesiacov zúčastnili celkovo na 70tich kurzoch. Podľa dotazníkov bola ich spokojnosť s lektormi a témami vynikajúca. Vytvorili sme niekoľko bulletinov, ktoré sprístupňujeme a šírime zdarma.

Nórska metóda Grunnlaget na Slovensku

Partnerom projektu je významná európska organizácia s 25-ročnou tradíciou Pedverket Kompetanse, ktorá pôsobí v Nórsku a založili ju Gunvor Sønnesyn a Morten Hem. Sú zakladateľmi uznávanej metódy Grunnlaget.

Mestská inkluzívna škola

Jednou z rozvojových aktivít Inklucentra a projektu je postaviť základ konceptu modelového fungovania podpory v regióne za účelom poskytovať reálny život inkluzívneho vzdelávania priamo v praxi. Inklucentrum verí, že sa nám podarí v horizonte dvoch rokov otvoriť v bratislavskom regióne inkluzívnu štátnu školu s prepojením na naše vzdelávacie, metodické a neskôr i terapeutické Centrum v snahe poskytovať podporu s prepojením na prax. Ak sa majú školy učiť žiť inkluzívnu kultúru, potrebujú ju aj vidieť a zažiť a inšpirovať sa. Taktiež my potrebujeme pri vývoji podpory mať neustále kontakt s praxou. A poskytovať ju nielen školám, ale aj študentom vysokých škôl, výskumníkom i poradenským zariadeniam. Na tomto koncepte aktívne pracuje samostatný tím, prvé drobnosti sme už prezradili a na ďalších ešte pracujeme. O tom, ako na to sme vydali aj jednu z najvýznamnejších kníh o humanistickom vzdelávaní od Carla Rogersa: Sloboda učiť sa a natočili aj video.

Veríme, že sa z ilustrácií spokojných detí v kruhu s učiteľom stanú už čoskoro reálne fotografie odrážajúce naštartovanú zmenu v spoločnosti.

Spätné väzby od učiteľov – účastníkov našich vzdelávaní:
Všetko super, len tak ďalej, ďakujem za skvelé, interaktívne  a vždy obohacujúce kurzy Inklucentra a v tomto konkrétnom aj za follow-up materiáy z webinára, veľmi užitočné. :-)“

„Úžasné, hneď si idem nakúpiť doporučenú literatúru a ďakujem aj kolegom-spoluúčastníkom za ich tipy a podnety. Veľmi dôležitá téma, veľmi dobre uchopená, milá lektorka a super inšpiratívny kolegovia spolu-účastníci. Vrelo odporúčam.“

Tím Inklucentra

Menu