Mladí reportéri pre životné prostredie

Projekt Objektív 21 priniesol do vzdelávania témy a zručnosti, ktoré nemajú dostatok priestoru (alebo žiadny) a pritom sú  veľmi dôležité. Program Mladí reportéri pre životné prostredie učí mladých ľudí všímať si problémy v mieste, kde žijú, spolu s kompetentnými hľadať riešenia a predstaviť ich miestnemu publiku mediálnou tvorbou.

Nosnou aktivitou projektu bolo vytvoriť metodiky pre učiteľov, ktoré im pomôžu lepšie pripravovať žiakov pre výzvy 21. storočia ako klimatická zmena, problém s odpadom či záplava hoaxov a dezinformácií v médiách.  Žiakom a študentom, ktorých baví písať články, fotiť, či točiť videá, sme chceli pomôcť  príručkami pre tvorbu reportážnych článkov, fotografií a videí, o ktoré sa budú môcť oprieť pri tvorbe reportáží o lokálnych problémoch životného prostredia. Druhým cieľom projektu bolo zvýšiť počet zapojených škôl do programu Mladí reportéri pre životné prostredie, pritiahnuť do programu perspektívnych enviroreportérov a pracovať na rozvoji značky YRE Slovensko.

Súčasťou plánovaných aktivít boli aj 5-denná reportérska misia v Bielych Karpatoch, s celodennými exkurziami v teréne a následným spracovaním mediálnych výstupov, prostredníctvom ktorej sa účastníci oboznámia so špecifikami hospodárenia v chránených územiach. Poslednou plánovanou aktivitou projektu bola konferencia s cieľom predstaviť pedagógom výstupy projektu (metodické materiály pre pedagógov a reportérov a výmena skúseností), s vernisážou putovnej výstavy fotografií o programe Mladí reportéri pre životné prostredie.

Po náročnej jari 2020 sa nám v júli podarilo uskutočniť jeden z vrcholov projektu – Bielokarpatská misia Mladých reportérov. 15 účastníkov nazberalo za 5 dní množstvo nových vedomostí a zručností a publikovali desiatky statusov na sociálne siete a 5 článkov na web Mladých reportérov.

Vytorila sa online vzdelávacia platforma, kde ku každej téme pedagógovia nájdu teoretickú časť, vysvetlenie pojmov a odkazy na zdroje, video a 6-7 aktivít. Manuál 21 spolu obsahuje 5 videí a 32 vzdelávacích aktivít, s vypracovanými metodickými listami a pracovnými listami. 6 aktivít je v „online“ forme, vhodných aj pre dištančné vzdelávanie (za pochodu sme sa prispôsobovali situácii). Videá krátko vysvetľujú tému, potom nasleduje časť, kde tému na praktickom príklade zo svojho života vysvetľuje aktivist(k)a. Tému klimatickej zmeny priblížila Lucia Szabová z iniciatívy Znepokojené matky, Zuzana Vakošová, spoluzakladateľka Zero Waste Trenčín, predstavila koncept Zero Waste, Martina Paulíková z o.z. Slatinka sa podelila o skúsenosti s územným plánovaním a Richard Medal porozprával príbeh o tom, ako občania v Trenčíne zachránili prírodné územie pri Váhu v centre Trenčína pred plánmi na zabetónovanie. V poslednom piatom videu skupina žiakov Zelenáči spod Znieva popísala, ako sa im – krok za krokom – podarilo zrealizovať priechod pre chodcov v Kláštore pod Znievom.

Dôležitou súčasťou projektu bolo aj vypracovanie praktických príručiek pre začínajúcich, ale aj pokročilých enviroreportérov. Obsahujú informácie o technickom vybavení reportéra, postupe pri spracovaní reportáže, metodiku štyroch krokov (preskúmaj – navrhni riešenie – vytvor reportáž – šír), ukážky úspešných príspevkov z minulosti aj s komentárom poroty základy novinárskej etiky, časť o dezinformáciách a hoaxoch a ďalšie užitočné tipy.

TOP MOMENT Z PROJEKTU:

V projekte sme veľmi tvrdo pracovali celý tím, lebo sme cítili pocit zmysluplnosti, že pomáhame pedagógom aj mladým ľuďom, ktorí chcú meniť svoje okolie k lepšiemu. Silné okamihy sme prežívali na Bielokarpatskej misii, kde po celodennom náročnom programe účastníci tvorili do neskorého večera reportérske výstupy a vzápätí si vypočuli (aj kritickú) spätnú väzbu od lektorov. Účastníkom najviac v pamäti utkvelo popoludnie, keď vymenili foťáky za hrable a pomohli z chráneného územia v Krivoklátskej doline odstrániť pokosené výmladky. Úžasné pocity sme mali po konferencii OBJEKTívne21, ktorá prebehla bez jedinej chybičky a účastníci sa o nej vyjadrovali v superlatívoch. Úplne najkrajší zážitok a pocit satisfakcie prišli ale až na Deň Zeme, keď sme za aktivity realizované v rámci projektu OBJEKTív21 získali envirocenu ATLAS v kategórii Osveta (spomedzi 78 nominovaných projektov).

Formulár spätnej väzby po Bielokarpatskej misii:
„Táto misia bola pre mňa úžasná skúsenosť. Posunula ma v mojich doterajších znalostiach a zručnostiach zase o čosi ďalej. Spoznala som príjemnú partiu mladých ľudí, prežila nadupaný týždeň plný programu a reportérskej praxe a vychutnala si atmosféru okolia Bielych Karpát. Všetkým záujemcom by som odkázala iba toľko, aby ani chvíľku neváhali a išli do toho. Ľutovať nebudú.“ (Ľudka Slivová, 17-ročná Mladá reportérka)

Z príhovoru Zuzany Čaputovej k účastníkom konferencie OBJEKTívne21:
„Teši ma, že prostredníctvom Mladých reportérov sa stávate angažovanými občanmi. Z vlastnej skúsenosti viem, že to nezriedka naráža na nepochopenie. Cesta k výsledku, aký si želáte, môže trvať dlhšie, ako ste si pôvedne mysleli, ale verte mi, vaša vytrvalosť má zmysel.“

Online recenzia k Manuálu 21 – učíme pre 21. storočie
„Manuál 21 je super vymyslený, nápaditý, odoslala som aj kolegom, dúfam, že aj ich zaujme. Oceňujem dobré prepracovanie, pomôcky, metodické listy, kvízy. Prepojenie aktuálnych tém, týkajúcich sa nášho životného štýlu, klimatickej zmeny, občianskej participácie s vyučovaním je veľmi dobré, dá sa robiť aj v online priestore, čo tiež oceňujem. Výborné sú aj úvody do problémov, videá so zaujímavými ľuďmi. plánujem využívať na etickej výchove i na hodinách slovenského jazyka. Tiež je použiteľný pri rôznych aktivitách Zelenej školy, čiže vie ho využiť i kolégium Zelenej školy, napr. pri aktivitách Dňa Zelenej školy a Mladých reportérov.“ (Mgr. Eva Bežáková, Gymnázium Dubnica nad Váhom)

Menu