„Mami, čo je to?“ či „Mama, so hin oda?“

Rozprávanie sa s deťmi, odpovede na ich zvedavé otázky či komentovanie všetkého, čo ich zvedavé očká vidia už od prvých minút na svete. To sú pre väčšinu mamičiek samozrejmé aktivity, ktorými vedome (aj nevedome) rozvíjajú a vzdelávajú svoje deti. No nie pre všetky. Mamičky, ktoré nemali tento vzor u svojej mamky alebo babky, sa takto so svojimi deťmi nehrajú a potrebujú vzor. 

Pre mamičky z Dobšinej, ktoré navštevujú Rodičovské centrum Domček nášho OZ Detstvo deťom, sme boli takýmto vzorom my – ich učiteľky zo základnej školy. Viedli sme mladé mamičky k tomu, ako môžu svoje deti vzdelávať hravou formou, ako deťom zabezpečiť podnetné prostredie a rozvíjať ich zručnosti. Prvé 3 roky života dieťaťa sú pre vývin mozgu najdôležitejšie. Mamičkám sme ukázali, ako tieto prvé roky naplno využiť a pripraviť tak svoje deťúrence na školské časy a vlastne na celý život.

Mamičky z Domčeka sa pod našim vedením naučili “mamičkovať” tak, ako to robili naše i vaše mamky. Tak, ako to považujeme za samozrejmé. Svoje zručnosti potom používali aj pri ďalších deťoch, ktoré sa im narodili a robili to už prirodzene. Bez toho, aby sme ich my, učiteľky, museli ďalej viesť. Boli sme a sme šťastné a nesmierne hrdné na naše dievčatá – naše bývalé žiačky, z ktorých vyrástli mamičky na jednotku. No stále nás trápila jedna vec …

… v Domčeku sme mali len zo 10 – 12 rodiniek, no mamičiek, ktoré potrebovali ukázať “ako na to” a chceli, bola celá kopa. Do Domčeka sa všetky nepomestili. A tak sme premýšľali, ako dostať Domček “k nim”? Rozprávali sme sa o tom, hľadali riešenie … a ono sa postupom časom našlo – akoby samo od seba. Z mamičiek z našich “domčekových” rodiniek sa postupne úplne prirodzene vyformovali líderky v komunite, ďalšie mamičky z osady i z mesta ich začali napodobňovať, prichádzali za nimi so žiadosťou o pomoc či prosbou o radu.

A tak sme vďaka projektom podporeným z programu ACF Slovakia rozšírili naše aktivity o ranú starostlivosť o dieťa v domácom prostredí, náš Domček sa stal centrom podpory včasnej intervencie a zrodili sa „AMALKY“ – peeraktivistky, ktoré robia včasnú intervenciu priamo v rodinách, v komunite – v osade i v meste. Pretože prvé 3 roky života sú kľúčové, Amalky zabezpečia, že každý jeden deň bábätka i jeho maminy bude využitý naplno.

Vďaka projektu sa nám podarilo vytvoriť pracovné miesta pre dievčatá, ktoré navštevovali Domček od začiatku – našu Zuzku, Magdu, Marianu a Julku. Stali sa z nich mentorky pre prácu s bábätkami od narodenia, batoľatami a predškolákmi. Zuzka sa venuje detičkám a ich mamám v Domčeku. „AMALKY“ Magda, Mariana a Julka sú „v teréne“, každý deň navštevujú mamičky a bábätká u nich doma, v ich prirodzenom domácom prostredí. Záujem je veľký!

Projekt nám umožňuje venovať sa včasnej intervencii v rómskej komunite a to priamo v rodinách ohrozených generačnou chudobou. S mamičkami detí sú naše Amalky rovesníčky a kamarátky. Dokážu s nimi ľahko komunikovať a ich rady i osobnú skúsenosť si berú mamičky viac k srdcu, ako od “školskej” učiteľky.  V prirodzenom domácom prostredí sa tak za prítomnosti mamičiek Amalky venujú deťom od najmenších bábätiek do predškolského veku.

V rámci projektu pripravujeme aktivity a hračky podľa veku detí tak, aby sa u detí rozvíjali všetky čiastkové funkcie. Do rodín prinášajú Amalky rôzne bežne dostupné hračky a pomôcky na rozvoj detí: vkladačky, skladačky, kocky, stavebnice, puzzle, mozaiky, navliekačky, prevliekačky, Montessori pomôcky a hračky –  niektoré si mamičky vyrobili aj sami, tiež leporelá a detské knihy, ale aj ceruzky, farbičky, papiere, pracovné listy či vymaľovánky.

Ďakujeme, že ste nám pomohli realizovať riešenie. Veríme, že naše aktivity sa odzrkadlia na úspechu budúcich škôlkarov a školákov, že z nich vyrastú úspešní mladí ľudia a tí najlepší rodičia pre svoje deti. Pokroky a napredovanie vidíme u detí i mamičiek. A i keď prvý z projektov už pred časom skončil a druhý skončí už čoskoro, budeme sa snažiť, aby naše aktivity neskončili. Lebo nie len na každom dni, ale i na každej otázke: „Mami, čo je to?“ či „Mama, so hin oda?“, záleží.

Menu