Jeden za všetkých, všetci za komunitu

Projekt Jeden za všetkých, všetci za komunitu bol pre našu organizáciu YMCA Revúca jedným z prvých projektov, ktorý bol venovaný aktivitám pre dobrovoľníkov a bol zameraný na ich rozvoj a podporu.

YMCA Revúca pracuje už niekoľko rokov so skupinou dobrovoľníkov, ktorí pochádzajú z rómskej komunity v Jelšave. Ich postavenie v komunite nie je ľahké. Častokrát sa stretávajú s nepochopením zo strany rodiny, s odmietnutím a osočovaním zo strany komunity, ktorej sú členmi.

Cieľom nášho projektu bolo teda podporiť skupinu už aktívnych dobrovoľníkov z Jelšavy, ktorí sa podieľajú na realizácii aktivít v Nízkoprahovom centre Jordán v Jelšave. Dobrovoľníci vnímali význam investovanej energie a pomoci v rámci aktivít v centre, ale bolo pre nich ťažké vidieť, že ich úsilie a pomoc môže mať vplyv aj v širšom kontexte a že môže mať význam a odozvu nielen v komunite, ale aj v rámci mesta.

Vďaka systematickému a individuálne zameranému mentoringu cítili dobrovoľníci neustálu podporu, ktorá im dodala odvahu k účasti na aktivitách, ktorých ďalšími účastníkmi boli významné autority mesta Jelšava. Jednou z týchto aktivít bolo Diskusné fórum. Dobrovoľníci diskutovali na vybrané témy s významnými osobnosťami a autoritami mesta Jelšava. Realizácia týchto diskusií im pomohla vidieť, že ich názor a pomoc, ktorú poskytujú druhým sú vnímané pozitívne a nemusia sa báť odmietnutia. Pozvanie zúčastniť sa na diskusných fórach prijali tiež niektorí poslanci mestského zastupiteľstva a primátor mesta Jelšava.

Sami dobrovoľníci boli iniciatívni v oblasti verejného poriadku. Rozhodli sa upratať detské ihrisko na ulici, ktorá je obývaná predovšetkým deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Motiváciou k upratovaniu ihriska bolo vytvoriť deťom bezpečný priestor na hranie.

Diskusné fóra ukázali dobrovoľníkom, že ich názor má význam a preto sa nebáli komunikovať zástupcom mesta svoj návrh na upratovanie detského ihriska. Výsledkom tejto iniciatívy bola spolupráca lokálnych dobrovoľníkov z rómskej komunity a zástupcov mestských služieb na aktivite cielenej na zlepšenie podmienok rómskej komunity v Jelšave.

Projekt Jeden za všetkých, všetci za komunitu bol výsledkom dlhodobej spolupráce MZ YMCA REVÚCA a lokálnych dobrovoľníkov z rómskej komunity. Cieľom, ktorý sa nám podarilo naplniť, bolo dodať dobrovoľníkom odvahu zapojiť sa do diania v meste a do komunikácie s autoritami a predstaviteľmi mesta. Ukázať dobrovoľníkom, že ich názor a aktivita má význam a váhu. Členovia komunity mohli zas vidieť, že aj činnosť jedného človeka alebo zmena či pomoc na prvý pohľad možno v nepatrnej oblasti, má význam.

Nám ako organizácii, ktorej záleží na rozvoji dobrovoľníkov a celkovo na tvorbe dobrého a podporného dobrovoľníckeho programu, pomohol projekt vidieť význam a nenahraditeľnosť mentoringu pri práci s dobrovoľníkmi z rómskej komunity a tiež sme mohli lepšie vidieť oblasti, v ktorých ako organizácia pracujúca s dobrovoľníkmi z rómskej komunity potrebujeme ešte rásť.

Menu