DIKY MOC za pomoc

Celoslovenský projekt zameraný na sociálnu inklúziu a medzigeneračnú spoluprácu v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií s názvom „DIKY MOC za pomoc“ unikátnym spôsobom spája seniorov a mládež. V období október 2020 až apríl 2021 priniesol 64 interaktívnych workshopov do vybraných miest a obcí  na Slovensku.

Svet nových médií a informačno-komunikačných technológií predstavuje oblasť, ku ktorej majú seniori v drvivej väčšine prirodzený rešpekt. Našim cieľom je ich veľmi netradičnou a originálnou formou nadchnúť, získať si ich sympatie a dôveru a následne im aj veľmi ľudským, empatickým a veselým spôsobom tento svet priblížiť a ukázať, ako nám jeho výdobytky môžu mnohé veci v živote uľahčovať. Projekt formou bezplatných interaktívnych workshopov  prináša riešenie a motiváciu pre seniorov ako sa dostať zo sociálnej izolácie a zároveň reflektuje aj na ich potrebu  sebarealizácie. Seniori sa vďaka workshopom jednak hravou a zábavnou formou učia základným zručnostiam v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií a zároveň aj získajú nový vietor do plachiet, odvahu a motiváciu na ceste za ďalšou realizáciou. Takto vysvetľuje zmysel projektu koordinátor Ing. Martin Michalica z občianskeho združenia Šedý medveď- Spätná väzba nám ukázala, ako nesmierne dôležité a osožné bolo realizovať dištančné formy neformálneho vzdelávania pre duševné zdravie seniorov počas dlhého obdobia sociálnej izolácie z dôvodu pandemických obmedzení. Radosť priniesli i spoločne vytvorené online magazíny, vďaka ktorým môžu seniori ako plnohodnotní reportéri tvoriť pre svoj internetový časopis a mapovať všetky podujatia v svojom regióne.

Sociálna inklúzia prináša ďalšie neoceniteľné hodnoty, vrátane zvýšenej kvality medziľudských vzťahov či prevencie kriminality páchanej na senioroch.  Vďaka svojmu nastaveniu a mechanike projekt počas celého priebehu pomáha a prispieva k vytváraniu 64 partnerstiev medzi občianskymi organizáciami a subjektmi verejného sektora v oblasti poskytovania služieb zraniteľným skupinám.

Povedali o projekte:

Projekt DIKY MOC za pomoc priniesol, cez svoje kreatívne podujatia, nový vietor do plachiet našim stále aktívnym seniorom. Sama som pozitívne prekvapená, s akým nadšením sa vrhli so svojimi „mobilmi“ na veľké dobrodružstvo, vďaka ktorému môžu zdieľať svoje skúsenosti, nápady, talenty, vedomosti s mladou generáciou. Mali sme veľký záujem pokračovať v ďalších stretnutiach. Koronavírus tomu však zabránil a boli sme nútení doslova “zo dňa na deň“ pozastaviť našu činnosť z dôvodu karanténnych opatrení a bezpečnosti našich seniorov. Veľmi pozitívne ma preto prekvapila informácia, že aj počas tohto náročného obdobia projekt DIKY MOC za pomoc pokračuje vo svojej misii a aspoň prostredníctvom telefonickej a online komunikácie ďalej pracuje so seniormi. Na základe spätnej väzby od našich seniorov môžem povedať, že boli veľmi spokojní a mali radosť z toho, akým spôsobom sa im mladí lektori venovali a čo všetko sa postupne naučili. Projekt nám tiež priniesol bezplatné technologické riešenie, samostatnú online platformu nášho vlastného online časopisu KOMUCE. Získané zručnosti, vyvolaný záujem o nové médiá a sociálne siete v zaujímavej kombinácií so základmi audiovizuálnej tvorby, z našich seniorov urobili sebavedomých tvorcov, ktorí budú môcť do online časopisu pridávať nový zaujímavý obsah a informovať tak v online priestore o všetkom, čo sa týka ich životov. Tešíme sa na ďalšie aktivity a stretnutia v Banskej Bystrici na kreatívnych podujatiach.“

Ing. Adriana Tupá
riaditeľka KOMUCE, koordinátorka komunitných aktivít, Odbor sociálnych veci, Mestský úrad Banská Bystrica

 

MsO JDS Nové Zámky je veľmi aktívnym OZ, radi spolupracujeme s mladými a radi sa učíme. O projekt Diky moc za pomoc bol medzi našimi seniormi veľký záujem a interaktívne workshopy zamerané na nové médiá, informačno-komunikačné technológie a ich využitie v dnešnom svete si veľmi pochvaľovali. Všetci sme sa preto tešili na ďalšie stretnutia a workshopy, ale s príchodom pandémie COVID-19, ktorá zasiahla aj Slovensko, to pochopiteľne nebolo možné. Rovnako nebolo možné, aby sme realizovali množstvo ďalších aktivít, ktoré sme na toto obdobie mali naplánované, vrátane viacerých výletov. O to viac som sa potešila, keď ma členovia o.z. Šedý medveď oslovili s ponukou pokračovať v spolupráci aj počas karanténneho obdobia formou individuálnych online a telefonických workshopov. Vnímam to ako pridanú hodnotu, ktorá mnohých našich seniorov veľmi potešila, priniesla im príjemné rozptýlenie, nové vedomosti a pozitívne naladenie. Ďakujem za srdečný a ľudský prístup a hlavne za trpezlivosť, ktorú si všetci veľmi pochvaľujú, ako aj za fantastický online časopis, ktorý postupne napĺňame obsahom a máme z neho všetci veľkú radosť. Teším sa na pokračovanie našej spolupráce a verím, že sa čoskoro stretneme v našom centre na ďalších workshopoch.“ 

PaedDr. Mária Malperová
predsedníčka MsO JDS Nové Zámky

 

Menu