Bardejovská Bašta ako zázemie pre občianske aktivity

Náš príbeh v súvislosti s týmto projektom sa začal písať ešte v čase, kedy sme o blížiacej sa pandémii ani len netušili. Dovtedy sme mali skúsenosti len s malými grantami. Postupne vznikala potreba rozvoja našej organizácie ako dovnútra – osobnostný rozvoj a efektívne využitie ľudského potenciálu, tak aj navonok – nevyhnutnosť zrekonštruovať ďalšie poschodie pre celoročné využitie. O to väčšia radosť nastala po zverejnení správy, že naše zapojenie sa do pre nás skutočnej „výzvy“ v tom pravom zmysle slova, nebolo márne. Radosť nám urobilo aj zistenie, že okrem získanej finančnej podpory sme dosiahli aj najlepšie hodnotenie v rámci kategórie rozvoja organizácie občianskej spoločnosti.

Plánovaná spolupráca s expertnými inštitúciami v oblasti rozvoja organizácie vo vnútri bola pre väčšinu tímu nepredstaviteľná. Čakalo nás niekoľko hodín spoločne strávených nad strategickým premýšľaním. Postupne sme sa s tým oboznamovali, absolvovali niekoľko spoločných tímových stretnutí a napĺňali cieľ projektu. V rámci našich aktivít sa nám podarilo dosiahnuť viacero úspechov – vytvorenie zázemia a systému práce pre formálne dobrovoľníctvo, zmenu v strategickom rozmýšľaní tímu, zlepšenie komunikácie a orientácie v procesoch vnútri organizácie. Pomohlo nám to premeniť naše myšlienky na dlhodobejšie vízie a naštartovalo dlhodobejšie plánovanie fungovania centra. Spolupráca s expertmi mala prínos nielen pre nás v organizácii, ale aj pre externé prostredie v Bardejove, kde sme „zasiali semienko“ spolupráce v oblasti participácie a obohatili iné neziskové organizácie o tipy v rozvoji ich fundraisingu.

Jeden z asi najmilších momentov bol, keď nám naša koordinátorka a zároveň autorka projektu na jednej zo vzdelávacích aktivít oznámila, že bude mamou. Našu úprimnú radosť trošku zatienila obava, ako sa bude po jej odchode vyvíjať pokračovanie ďalších aktivít. Prinútilo nás to hľadať posilu do tímu a s veľkým potešením sme ju našli v komunite našich návštevníkov, a tak sme mohli v projekte úplne hladko nadviazať na prácu koordinátorky. Projekt sa tak rozrástol o ďalšieho člena a nabral možno iný, ale zároveň aj prínosný pohľad na jeho pokračujúcu realizáciu.

Začiatkom roka 2021 sa začali do našich aktivít premietať prvé dôsledky pandemických opatrení (najmä lockdownu). Naša práca na projekte sa mierne sťažila, ale aj napriek tomu sme si dokázali poradiť a časť z aktivít presunuli do online priestoru. Takto sme sa mohli venovať vnútro-organizačnýmprocesom a prehĺbili sme si povedomie v rôznych oblastiach interného vzdelávania. V súvislosti s pandémiou sme boli nútení zmeniť aj časť našej cieľovej skupiny, keďže nám pandemická situácia doslova zavrela dvere k dôchodcom a rozbehli sme spoluprácu s rómskou menšinou. V rámci tejto cieľovej skupiny sme zatiaľ nadviazali užšie vzťahy s niekoľkými členmi komunity a podnecujeme ich k väčšej angažovanosti, snažíme sa ich zahrnúť do spoločných projektov – napríklad nahrávanie rozprávok v ich jazyku. Spolupráca je zatiaľ v počiatkoch a veríme, že čoskoro prinesie aj konkrétne výsledky, aj keď sa pandemická situácia opäť zhoršuje.

Primárnou cieľovou skupinou boli ale členovia našej organizácie, ku ktorým sa pridali spriatelené aj spolupracujúce neziskovky v okolí a taktiež samotní aktívni Bardejovčania. Mali sme možnosť organizovať dva otvorené workshopy, ktoré plynulo prerástli do ďalších zaujímavých aktivít. Najmä workshop občianskej participácie podnietil vznik neformálnej iniciatívy, kde sa spojili členovia z viacerých organizácií a aktívni občania a pokračujú v stretnutiach.

Tento projekt nám pomohol tak vnútri ako aj navonok vytvárať a rozvíjať vzťahy. Pomohol nám nebáť sa výziev, premýšľať strategicky vo viacerých oblastiach, než sme boli zvyknutí doposiaľ. Naša Bašta je teraz zázemím a sme pripravení pokračovať v rozvoji vytvorených vzťahov – či už pracovných, dobrovoľníckych, či s inými aktívnymi občanmi a organizáciami.

Menu